Language:
english deutsch

STATUETKI I TROFEA

Projekty UE

Dobrzechów 25.01.2019

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NR 01/2019/1.2/POPW Z DNIA 14.01.2019 R

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dnia 14.01.2019r. dotyczącego Wdrożenie modelu biznesowego – Rosja, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, firma Modern Forms Sp. z o.o., informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

LAP development Sp. z .o.o.,
ul. Pędzichów 19/2, 31-152 Kraków

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy w wybranym Wykonawcą.

Załączniki:

  1. Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami
  2. Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

Dobrzechów 14.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019/1.2/POPW

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 01/2019/1.2/POPW na usługę wdrożenia pt.:
• Wdrożenie modelu biznesowego – Rosja
w zakresie działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Termin składania ofert upływa 22.01.2019 roku, godz. 11:00
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów 19.09.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 02/2018/1.2/POPW Z DNIA 07.09.2018R.

Informacja w załącznikach:


Dobrzechów 7.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018/1.2/POPW

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 02/2018/1.2/POPW na usługę wdrożenia pt. :
• Wdrożenie modelu biznesowego – Wielka Brytania
w zakresie działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Termin składania ofert upływa 17.09.2018 roku, godz. 11:00
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów 08.06.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 01/2018/1.2/POPW Z DNIA 25.05.2018R.

Informacja w załącznikach:

Załączniki:


Dobrzechów 25.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018/1.2/POPW

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 01/2018/1.2/POPW na usługę wdrożenia pt. :
• Wdrożenie modelu biznesowego – Niemcy
w zakresie działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Termin składania ofert upływa 05.06.2018 roku, godz. 11:00
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów 25.05.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie informujemy o anulowaniu postępowania ofertowego z dnia 21.05.2018. nr 01/2018/1.2/POPW na usługę wdrożenia pt. : Wdrożenie modelu biznesowego – Niemcy w zakresie działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Jednocześnie informujemy iż, dnia 25.05.2018r. zostanie rozpisane i ponownie ogłoszone zapytanie ofertowe.


Dobrzechów 21.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018/1.2/POPW

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 01/2018/1.2/POPW na usługę wdrożenia pt. :
• Wdrożenie modelu biznesowego – Niemcy
w zakresie działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Termin składania ofert upływa 30.05.2018 roku, godz. 11:00
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów 01.12.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1.4.1./1/11/2017 Z DNIA 20.11.2017R.

Informacja w załącznikach:

Załączniki:


Dobrzechów 20.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/1/11/2017

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/1/11/2017 na

zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym:

• Stanowiska komputerowe 3 szt.

• Oprogramowanie konstrukcyjne 3 licencje

• Oprogramowanie do projektowania grafiki wektorowej 3 licencje

• Oprogramowanie do projektowania grafiki rastrowej 3 licencje


Termin składania ofert upływa 28.11.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów 27.10.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1.4.1./1/10/2017 Z DNIA 16.10.2017R.

Informacja w załącznikach:

Załączniki:


Dobrzechów 16.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/1/10/2017

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/1/10/2017 na dostawę

• Linii technologicznej

na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 24.10.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów 13.10.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1.4.1./4/09/2017 Z DNIA 29.09.2017R.

Informacja w załącznikach:

Załączniki:


Dobrzechów 09.10.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1.4.1./3/09/2017 Z DNIA 27.09.2017R.

Informacja w załącznikach:

Załączniki:


Dobrzechów 29.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/4/09/2017

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/4/09/2017 na dostawę

• Systemu składowania i magazynowania materiałów do produkcji

na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 09.10.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów 29.09.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1.4.1./2/09/2017 Z DNIA 11.09.2017R.

Informacja w załącznikach:

Załączniki:


Dobrzechów 27.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/3/09/2017

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/3/09/2017 na dostawę

• Elektrycznego wózka paletowego (1 szt.)

na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 05.10.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:


Dobrzechów, 25.09.2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA
WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY
NR 1.4.1/2/09/2017

Zamawiający MODERN FORMS Marcin Bosek, informuje, iż zgodnie z pkt. IX, ppkt. 16 Zapytania ofertowego z dnia 11.09.2017 roku (NR 1.4.1/2/09/2017), następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.
Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.modernforms.pl), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 29.09.2017 r.
Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

Informacja w załącznikach:

Załączniki


Dobrzechów, 21.09.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1.4.1./1/09/2017 Z DNIA 11.09.2017R.

Informacja w załącznikach:

Załączniki


Dobrzechów 11.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/2/09/2017

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/2/09/2017 na dostawę

• Urządzenia Water-Jet (1 szt.)

na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 20.09.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki


Dobrzechów 11.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/1/09/2017

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/1/09/2017 na dostawę

• Malarni proszkowej (1 szt.)

na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 19.09.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki


Dobrzechów 08.09.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/08/POPW/2017 Z DNIA 18.08.2017 R.

na „Dobudowę hali produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową osadnika ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu, pn.„Wdrożenie innowacyjnej na skalę europejską linii produktów reklamowych wytwarzanych w technologii hybrydowej teksturowania przestrzennego „, nr: POPW.01.03.01-18-0026/17.

Informacje w załącznikach

Załączniki


Dobrzechów 18.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/POPW/2017

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 01/08/POPW/2017 na roboty budowlane pn. :

• Dobudowa hali produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową osadnika ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych

prace planowane są w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej na skalę europejską linii produktów reklamowych wytwarzanych w technologii hybrydowej teksturowania przestrzennego” w ramach działania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.
Termin składania ofert upływa 05.09.2017 roku, godz. 10:30.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki


Dobrzechów 15.05.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4.1./1A/04/2017 Z DNIA 27.04.2017R.

Informacje w załącznikach

Załączniki