Polityka korzystania ze strony

MODERN FORMS Sp. z o.o. przekazuje Państwu stronę statuetki-trofea.pl do celów informacyjnych, zakupowych. Zapraszamy do korzystania ze strony, przeglądania, zamawiania. Wchodząc na stronę akceptują Państwo niniejsze warunki użytkowania, bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeżeli nie akceptują Państwo warunków, prosimy nie korzystać ze strony statuetki-trofea.pl

Zasady użytkowania

Korzystając ze strony użytkownik zobowiązany jest:

  • podawać prawdziwe, dokładne i aktualne dane w formularzu zapytaniowym, zamówieniowym,
  • nie przekazywać treści szkodliwych, wulgarnych, fałszywych, rasistowskich, każdych, które są nielegalne lub obraźliwe,
  • nie przekazywać treści naruszających prawa osób trzecich.

Zasady udostępniania strony

Właściciel strony ma prawo w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia do:

  • jej całkowitego, częściowego zamknięcia lub modyfikacji,
  • zawieszenia wszystkich lub wyszczególnionych usług, produktów,
  • usunięcia z niej towarów, promocji,
  • odmówienia dostępu do strony, w przypadku gdy użytkownik narusza którąkolwiek z zasad korzystania ze strony, polityki prywatności,
  • zgłoszenia przypadków łamania przepisów (m.in. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności), podania tożsamości użytkownika.

Prawo do korzystania z treści

Treści znajdujące się na stronie statuetki-trofea.pl oraz związane z nią prawa autorskie i własności intelektualnej należą do: MODERN FORMS Sp. z o.o., zwanym dalej właścicielem strony. Zabrania się kopiowania, przekazywania, sprzedaży, rozprowadzania treści (artykuły, zdjęcia) i wykorzystywania ich na innych stronach internetowych, w postaci oryginalnej, jak i zmodyfikowanej. Wykorzystanie treści możliwe jest jedynie w przypadku otrzymania pisemnej zgody właściciela strony. Niedozwolone jest korzystanie ze strony statuetki-trofea.pl, który mógłby spowodować uszkodzenie lub pogorszenie stanu strony (serwera, sieci) oraz tworzenia linków do strony (treści, produktów, usług) w sposób fałszywy, obraźliwy, wprowadzający w błąd innych użytkowników Internetu.

Zmiany na stronie

Właściciel strony statuetki-trofea.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści (w tym warunków korzystania ze strony), grafiki, formularzy, w dowolny czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Nowa treść obowiązuje użytkowników z dniem jej wprowadzenia na stronę, dlatego zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji.

Prawa własności intelektualnej

Treść znajdująca się na stronie statuetki-trofea.pl chroniona jest prawami własności intelektualnej. Na treść składa się każda informacja w formie tekstowej, graficznej (zdjęcia, artykuły, produkty, logo, banery, formularze oraz pozostałe informacje i materiały). Żadnej z informacji nie należy traktować jako zgody na jej rozprowadzanie, kopiowanie, sprzedaż. Wszelkie bezprawne wykorzystanie materiałów ze strony stanowi naruszenie praw własności intelektualnej MODERN FORMS Sp. z o.o.. Właściciel w takim przypadku będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Przedstawione zasady będą interpretowane na gruncie prawa polskiego, a ewentualne spory i roszczenia będą rozpatrywane przed polskimi sądami powszechnymi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo MODERN FORMS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody, zadośćuczynienia, utracone korzyści, niemożność korzystania z witryny, usług, treści. Użytkownik wchodząc na stronę i korzystając z niej robi to na własną odpowiedzialność. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność materiałów na stronie statuetki-trofea.pl. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.

Polityka prywatności

Zapewniamy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Zostają przechowywane przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.
Niniejsze warunki użytkowania należy rozumieć, interpretować i wykonywać w stosunku do użytkowników na terytorium Polski zgodnie z prawem polskim oraz poddawać rozstrzygnięciom sądom w Polsce, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo polskie.
Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i Triton Usługi Reklamowe. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów
+48 502 658 919
biuro@statuetki-trofea.pl